SİVRİHİSAR İLÇESİ

                       
      SİVRİHİSAR
 
   Sivrihisar, Eskişehir'in en büyük ilçesidir. Nasreddin Hoca, Yunus Emre, Aziz Mahmut Hüdai, Hızır Bey gibi çok önemli Türk büyükleri ilçemizden çıkmıştır. 1912 yılına kadar Ankara'ya bağlı olan ilçemiz 1912 yılından sonra Eskişehir'e bağlanmıştır. Ankara, Eskişehir ve İzmir yollarının kesişme noktası üzerinde duran Sivrihisar, dikkati ilk önce, mızrak gibi göklere kadar uzanan yüksek, sivri kayalıklarıyla çekiyor. İsmini de bu kayalıklar veriyor şehre. Kayalıklar arasında, taştan sokakları ve eski evleri sadece görünen yüzü. Kökeni Anadolu’da ilk Türk uygarlığı olan Etiler’e kadar dayanmaktadır. Etiler devrinde "Sallpa" olan adı, M.Ö 700 yıllarında Frigler’in yerleşme yeri olunca "Spalya"’ya dönüşmüş. Şehrin bir diğer özelliği, o dönemin meşhur Kral Yolu’nun üzerinde bulunması. Kral Yolu, ilçe sınırları içindeki Pessinus’tan geçiyor. Şehrin 10 km. güneyinde bulunan Pessinus, şimdilerde geçimi tarım ve hayvancılığa dayanan Ballihisar köyü. Bizanslılar zamanında ise JÜSTİNİANAPOLİS adını almıştır. Bizansın en güçlü imparatoru olan JÜSTİNYEN ilçemize adını vererek burayı Hıristiyanlığın merkezi haline getirmiştir. M.S. 800 yıllarında dini yönden önce piskoposluk, sonra da metropolislik görevlerini yapmıştır. Bu devre ilişkin eserler ilçemizde bulunmaktadır. 1074 yılında Sivrihisar’a Selçukluların yerleşmesi ile birlikte ilçenin adının KARAHİSAR olduğu bilinmektedir. Bu devirde birçok camii, medrese, hamam gibi eserler yapılmıştır.

   Sivrihisar 1289 tarihinde Osmanlı hâkimiyeti altına girdi. Bir müddet sonra, Osman Bey Sivrihisar’la birlikte bütün Eskişehir çevresinin idaresini kardeşi Gündüz Beye vermiştir. 3000 kadar Türkmen aşireti çevreye yerleştirilmiştir. Sivrihisar halkının soyu Oğuz Türkmen aşiretinin devamıdır. Sivrihisar’a gelen oğuz boyları ve kolları; Karkın, Kınık, Alaçat veya Aliço, İmralı, İmur, Yolemir, Beydili, Yazır, Buğdüz aşiretleri Avşar, Kılıç, Kırgız, Köseler, Sazılar Boylarıdır. 1316 göç yılında Kırım’dan gelen Türkler Karakaya, Paşakadın, Yaverören, Zafer Hamit, Ortaklar Köylerine yerleştirilmiştir. 1319 göç yılı (1941) Yugoslavya’dan gelenler Hüdavendigar Köyüne yerleştirilmişlerdir. 1320 göç yılı (1905) Kafkasya’dan gelenler Yakapınar (Ertuğrul) Köyüne yerleştirilmişlerdir. Ayrıca bundan 700 yıl önce Hülagu tarafından getirilen Ermeniler Elcik ve Memik Köylerine yerleştirilmişler, fakat bunlar daha sonra Sivrihisar merkezine taşınmışlardır. Bunlar Rumlar’la birlikte olup Müslüman halka çok eziyet etmişler, bilhassa Milli Mücadele yıllarında aşırı taşkınlıklar yaparak Türklere eza ve cefa yapmışlar, savaş sonunda ise ilçeden sökülüp atılmışlardır.
 
 
           
Hava Durumu
Anlık
Yarın
30° 33° 17°
Site Haritası